Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó - Nơi đầu nguồn Cách mạngKhu Di tích lịch sử Pác Bó thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, sát biên giới với Trung Quốc. Đây là khu di ...